Ship60
Tiếng Việt

Trong guồng quay hoạt động của một doanh nghiệp, có lẽ phần đào tạo và chia sẻ giá trị thường bị đặt sang một bên, nhường chỗ cho các hoạt động trực tiếp tạo ra doanh thu. Tuy nhiên, tại Ship60, có một phần quan trọng trong văn hóa của doanh nghiệp, đó là hoạt động chia sẻ để tạo ra giá trị.

Bắt nguồn từ thói quen chia sẻ của Ship60

Trong công việc, Ship60 đề cao các hoạt động giúp nâng cao ý tưởng trong công việc, mở mang kiến thức cho mọi người. Hoạt động này áp dụng cho toàn công ty. Mỗi ngày một kiến thức, các thành viên của Ship60 đều chia sẻ cùng nhau, bao gồm các kiến thức về logistics, những chủ đề về đầu tư, học hỏi từ các doanh nhân lớn trên thế giới.

CEO Phùng Khắc Huy là người đứng ra tổ chức và hướng dẫn các buổi chia sẻ. Hàng tháng, vào cuối buổi Company Meeting, một bộ phận sẽ chia sẻ ít nhất một kiến thức. Cứ như vậy, lần lượt các bộ phận đều tham gia chia sẻ.

Vì sao Ship60 xây dựng văn hóa chia sẻ?

Theo ông Phùng Khắc Huy, CEO Ship60, công ty muốn nâng cao tinh thần làm việc, cùng nhau phát triển và hoàn thiện bản thân, cũng như gia tăng hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận. Đó là lý do CEO mong muốn mọi người cùng nhau tiến bộ, học được những kiến thức mới, chia sẻ lẫn nhau và cùng trải nghiệm những điều mới mẻ.

Lãnh đạo và nhân viên Ship60 nói gì về văn hóa chia sẻ?

Theo các leader của Ship60, chia sẻ là điều cần thiết để tạo nên không khí tích cực cho môi trường làm việc, đồng thời tăng tính hiệu quả trong công việc. Khi cho đi kiến thức và chia sẻ thông tin, các bộ phận có thể đồng thời hỗ trợ lẫn nhau, nhằm đạt được mục tiêu với kết quả tốt nhất.

Đối với nhân viên Ship60, đây là một cơ hội tốt để mỗi người được học hỏi những người đi trước, học hỏi từ những người có hiểu biết về một vấn đề cụ thể. Khi được bổ sung những kiến thức mà họ chưa biết, bản thân mỗi người được hoàn thiện hơn, từ đó nắm bắt được mục tiêu của doanh nghiệp, chung tay cùng doanh nghiệp phát triển.

Chia sẻ