TUYỂN DỤNG - Ứng dụng đặt shipper giao hàng 60 phút | Ship60
  • 181 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận Phú Nhuận , HCM
  • 1900.63.62.09
  • Thứ 2 – Thứ 7: 08h00 – 17h00

Business Development

Business Development Director

Do nhu cầu phát triển mạng lưới shipper giao hàng và mở rộng thị trường. Ship60 cần tìm kiếm các bạn cho vị trí Business Development Executive chịu trách nhiệm phát triển mảng kinh doanh tại thị trường Hà Nội và TP HCM… Chi tiết
Số lượng cần tuyển: 2     |     Nơi làm việc: TP HCM, Hà Nội     |     Mức lương/tháng: 10.000.000 đ –  30.000.000 đ     |     ỨNG TUYỂN

Business Development Executive

Do nhu cầu phát triển mạng lưới shipper giao hàng và mở rộng thị trường. Ship60 bọn mình cần tìm kiếm các bạn đảm nhận vị trí Business Development Executive chịu trách nhiệm phát triển mảng kinh doanh tại thị trường TP HCM và Hà Nội… Chi tiết
Số lượng cần tuyển: 2     |     Nơi làm việc: TP HCM, Hà Nội     |     Mức lương/tháng: > 12.000.000 đ     |     ỨNG TUYỂN

Marketing Developement

Digital Marketing Manager

Phục vụ cho kế hoạch  đẩy mạnh thương hiệu Ship60 đến với rộng rãi người dùng tại Việt Nam cùng với tập người dùng hiện tại là các đối tác thương mại điện tử như Lazada, Vascara, Concung, Boxme, Shipchung,…. . Ship60 cần tìm kiếm bạn là “siêu sao” trong lĩnh vực marketing để cùng chiến đấu và phụ trách toàn bộ bộ phận Digital Marketing tại Ship60… Chi tiết
Số lượng cần tuyển: 1     |     Nơi làm việc: TP HCM     |     Mức lương/tháng: lên đến 20.000.000 đ     |     ỨNG TUYỂN

Digital Marketing Executive

Bạn sẽ chịu trách nhiệm thực thi các kế hoạch online marketing. Làm việc với các team product, business để thực thi các kế hoạch, campaign marketing theo từng giai đoạn nhằm  đẩy mạnh thương hiệu Ship60 đến với rộng rãi người dùng…. . … Chi tiết
Số lượng cần tuyển: 5     |     Nơi làm việc: TP HCM     |     Mức lương/tháng: lên đến 12.000.000 đ     |     ỨNG TUYỂN

Content Maketing Freelancer

Nhằm mục đích mở rộng thị trường và giới thiệu dịch vụ đến rộng rãi khách hàng. Ship60 cần tuyển vị trí content marketing freelaner với các yêu cầu … Chi tiết
Số lượng cần tuyển: 1     |    Nơi làm việc: TP HCM     |     Mức lương/tháng: lên đến 3.000.000 đ     |     ỨNG TUYỂN

Graphic Designer

Nhằm mục đích mở rộng thị trường và giới thiệu dịch vụ đến rộng rãi khách hàng. Ship60 cần tuyển vị trí content marketing freelaner với các yêu cầu … Chi tiết
Số lượng cần tuyển: 1     |     Nơi làm việc: TP HCM     |     Mức lương/tháng: lên đến 3.000.000 đ     |     ỨNG TUYỂN

Operation

Operation Director

Nhằm mục đích mở rộng thị trường và giới thiệu dịch vụ đến rộng rãi khách hàng. Ship60 cần tuyển vị trí content marketing freelaner với các yêu cầu … Chi tiết
Số lượng cần tuyển: 1     |     Nơi làm việc: TP HCM     |     Mức lương/tháng: lên đến 3.000.000 đ     |     ỨNG TUYỂN

Operation Executive

Nhằm mục đích mở rộng thị trường và giới thiệu dịch vụ đến rộng rãi khách hàng. Ship60 cần tuyển vị trí content marketing freelaner với các yêu cầu … Chi tiết
Số lượng cần tuyển: 1     |     Nơi làm việc: TP HCM     |     Mức lương/tháng: lên đến 3.000.000 đ     |     ỨNG TUYỂN

Operation Associate

Nhằm mục đích mở rộng thị trường và giới thiệu dịch vụ đến rộng rãi khách hàng. Ship60 cần tuyển vị trí content marketing freelaner với các yêu cầu … Chi tiết
Số lượng cần tuyển: 1     |     Nơi làm việc: TP HCM     |     Mức lương/tháng: lên đến 3.000.000 đ     |     ỨNG TUYỂN

Đối tác giao hàng

Đối tác giao hàng toàn thời gian tại TP HCM

Nhằm mục đích mở rộng thị trường và giới thiệu dịch vụ đến rộng rãi khách hàng. Ship60 cần tuyển vị trí content marketing freelaner với các yêu cầu … Chi tiết
Số lượng cần tuyển: 1     |     Nơi làm việc: TP HCM     |     Mức lương/tháng: lên đến 3.000.000 đ     |     ỨNG TUYỂN

Đối tác giao hàng bán thời gian tại TP HCM

Nhằm mục đích mở rộng thị trường và giới thiệu dịch vụ đến rộng rãi khách hàng. Ship60 cần tuyển vị trí content marketing freelaner với các yêu cầu … Chi tiết
Số lượng cần tuyển: 1     |     Nơi làm việc: TP HCM     |     Mức lương/tháng: lên đến 3.000.000 đ     |     ỨNG TUYỂN

Đối tác giao hàng toàn thời gian tại Hà Nội

Nhằm mục đích mở rộng thị trường và giới thiệu dịch vụ đến rộng rãi khách hàng. Ship60 cần tuyển vị trí content marketing freelaner với các yêu cầu … Chi tiết
Số lượng cần tuyển: 1     |     Nơi làm việc: TP HCM     |     Mức lương/tháng: lên đến 3.000.000 đ     |     ỨNG TUYỂN

Đối tác giao hàng bán thời gian tại Hà Nội

Nhằm mục đích mở rộng thị trường và giới thiệu dịch vụ đến rộng rãi khách hàng. Ship60 cần tuyển vị trí content marketing freelaner với các yêu cầu … Chi tiết
Số lượng cần tuyển: 1     |     Nơi làm việc: TP HCM     |     Mức lương/tháng: lên đến 3.000.000 đ     |     ỨNG TUYỂN

Product Development

Product Director

Nhằm mục đích mở rộng thị trường và giới thiệu dịch vụ đến rộng rãi khách hàng. Ship60 cần tuyển vị trí content marketing freelaner với các yêu cầu … Chi tiết
Số lượng cần tuyển: 1     |     Nơi làm việc: TP HCM     |     Mức lương/tháng: lên đến 3.000.000 đ     |     ỨNG TUYỂN

Reactive Native Developer

Nhằm mục đích mở rộng thị trường và giới thiệu dịch vụ đến rộng rãi khách hàng. Ship60 cần tuyển vị trí content marketing freelaner với các yêu cầu … Chi tiết
Số lượng cần tuyển: 1     |     Nơi làm việc: TP HCM     |     Mức lương/tháng: lên đến 3.000.000 đ     |     ỨNG TUYỂN

Web App/Backend Developer

Nhằm mục đích mở rộng thị trường và giới thiệu dịch vụ đến rộng rãi khách hàng. Ship60 cần tuyển vị trí content marketing freelaner với các yêu cầu … Chi tiết
Số lượng cần tuyển: 1     |     Nơi làm việc: TP HCM     |     Mức lương/tháng: lên đến 3.000.000 đ     |     ỨNG TUYỂN