THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP COD - Ứng dụng đặt shipper giao hàng 60 phút | Ship60
  • 181 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận Phú Nhuận , HCM
  • 1900.63.62.09
  • Thứ 2 – Thứ 7: 08h00 – 17h00
THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP COD

THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP COD

1. Quy định thời gian nộp COD

 

ĐƠN GIAO THÀNH CÔNG TỪ 00H00 – 16H00
ĐƠNGIAO THÀNH CÔNG TỪ 16H01 – 24H00
Thứ 2 Nộp COD trước 24h00 cùng ngày Nộp COD trước 08h30 hôm sau
Thứ 3 Nộp COD trước 24h00 cùng ngày Nộp COD trước 08h30  hôm sau
Thứ 4 Nộp COD trước 24h00 cùng ngày Nộp COD trước 08h30  hôm sau
Thứ 5 Nộp COD trước 24h00 cùng ngày Nộp COD trước 08h30 hôm sau
Thứ 6 Nộp COD trước 24h00 cùng ngày Nộp COD trước 08h30 hôm sau
Thứ 7 Nộp COD trước 24h00 cùng ngày , hoặc
trước 10h00 sáng thứ hai tiếp theo
Nộp COD trước 08h00 sáng thứ 2 tiếp theo

2. Chế tài theo quy định

– Anh em tài xế sẽ bị hạ độ tín nhiệm không thể nhận thêm đơn hàng
– Anh em tài xế không thể rút tiền
– Tất cả các khoản hộ trợ trong ngày như hỗ trợ hiệu xuất, hỗ trợ khu vực xa, hỗ trợ đảm bảo thu nhập,… cũng sẽ không được tính vào các ngày còn nộp trễ COD