Giám Đốc Tài Chính (CFO)

Giám Đốc Tài Chính (CFO)

I. Thông tin chung

Chức danh:  Giám đốc

Bộ phận: Tài chính – Kế toán

Hình thức làm việc: Thứ 2 – thứ 6 (8h00 – 17h30)

Địa điểm làm việc: 46 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Phú Nhuận, TP.HCM

Mục đích công việc: Dự báo về nguồn tài chính, đưa ra các kiến nghị trong việc thu hút nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhằm duy trì ngân sách.

 

II. Mô tả công việc

1. Xây dựng hệ thống quản lý tài chính – kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty

 • Tổ chức soạn thảo và đề xuất ban hành các quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ.
 • Xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, quy trình hạch toán kế toán, thanh quyết toán…
 • Tổ chức hướng dẫn và giám sát việc thực hiện tại các phòng tài chính – kế toán.

2. Lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty

 • Phân tích, dự báo và lập kế hoạch tài chính
 • Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.
 • Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, phát hiện kịp thời và đề xuất Ban lãnh đạo các giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn.
 • Tham mưu các biện pháp tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn, cân đối nguồn vốn phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh.

3. Kiểm soát tài chính doanh nghiệp, quản trị phải thu phải trả

 • Tổ chức kiểm tra các khoản thu/chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước.
 • Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ.
 • Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị.
 • Tổ chức phối hợp với các bộ phận liên quan thu và quản lý tiền bán hàng/cung cấp dịch vụ…và thanh quyết toán các khoản chi đối với cán bộ nhân viên/đối tác/khách hàng.

III. Yêu cầu ứng viên

1. Yêu cầu chung

 • Tốt nghiệp ĐH trở lên các chuyên ngành tài chính – kế toán, kinh tế, quản lý hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý tài chính hoặc các vị trí tương đương ở các doanh nghiệp, công ty lớn hoặc tối thiểu 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.

2. Yêu cầu kỹ năng

 • Có kiến thức/kỹ năng – Am hiểu về quy định, chính sách của Nhà nước và Công ty liên quan đến tổ chức công tác kế toán, tài chính, thuế
 • Có khả năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp, dự báo đánh giá thị trường
 • Khả năng làm việc với các con số và độ chính xác cao
 • Kỹ năng xử lí, giải quyết vấn đề
 • Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục và ngoại giao tốt
 • Khả năng lãnh đạo, quản lí
 • Khả năng chịu áp lực cao, năng động, sáng tạo, không ngại thử thách
 • Khả năng lắng nghe

3. Thái độ & tiềm năng

 • Tinh thần sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc
 • Cẩn thân, trung thực, có trách nhiệm với công việc
 • Nghiêm khắc, cần cù, chủ động, sáng tạo

Ứng viên vui lòng gửi CV tới bộ phận tuyển dụng Ship60 – Email: tuyendung@ship60.com.

 

Pham Tuyet Phuong