Ship60
Tiếng Việt

Ngoài dịch vụ vận chuyển giao hàng, Ship60 còn có dịch vụ nào không?

admin | 16/11/2021

Hiện tại Ship60 còn dịch vụ thu hộ COD miễn phí cho khách hàng. Bên cạnh đó Ship60 cũng phát triển dịch vụ cho thuê kho (Storage) và Fulfillment hoàn thiện đơn hàng từ khi nhận kết nối, lưu kho, đóng gói, giao hàng tận tay khách hàng.

Khách hàng có thể xem chi tiết tại đây:

Ship60 Storage

Ship60 Fulfillment

admin