Cùng Ship60 đón tuần mới -Thứ 2 đồng giá 12k
Thứ 6 bùng nổ đơn hàng với đồng giá 16k
ĐỒNG GIÁ 8.800 duy nhất ngày 08/08/2020 với 1.000 mã #8.8
ĐỒNG GIÁ 18.000 trong tháng 08 này , nhập ngay #18k