Ship hàng 60 phút chỉ 1000 đồng/km
Giao cực nhanh – Thả phanh mua sắm cùng Vascara x Ship60
Startup tạo dựng nền tảng giao hàng mới mẻ