Ưu đãi tháng 6 – Đồng giá ship 16K chung tay mùa dịch
Tháng 6: Ship60 Ra Mắt Biệt Đội Xe Tải “Siêu Anh Hùng”  
Giám Đốc Tài Chính (CFO)
HỆ THỐNG BƯU CỤC SHIP60 CHÍNH THỨC ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG